• 1998 AIRBUS A320-214
 • 1985 Boeing B747-200F
 • 2002 AIRBUS A320
 • 1986 Bell 222
 • MD DC-8 73F
 • 1990 BOEING 737-300
 • 移动机库
 • 1982 BELL 206L-1
 • 2002 BELL 206L-4
 • 2002 CESSNA 208B
 • 2004 CESSNA 208B
 • 2004 CESSNA 208B
 • 2009 CESSNA 208B
 • 2013 CESSNA 208B
Recommend Product                                                                                                                                                                                    More

Items tagged with CRJ

GPSG-1000是AEROFLEX推出的便携式GPS和GALILEO位置模拟器,通过适用于RAIM操作的五个通道以及可分配至SBAS模拟的一个通道来提供3D位置模拟。

JMP/CFM56/D/4777/C200 发动机水洗车可以配置发动机清洗的各种水洗喷头来清洗各种发动机,操作非常简单,是飞机地面维护不可缺少的重要支持设备。

(SRL5, SR, SRV, FGH, and SXH series)

 • 两年的质量担保
 • 无需真空袋
 • 高柔韧性
 • 高达1100°F (593°C)的工作温度

充气发动机移动机库是具有创新性的专利产品,受到世界各国的保护。

[12  >>  
Latest News                                                                                                                                                                                     More

Contact Us                           


Jiang Hong Aircraft Corp.(China) 

Pilot Aircraft Corp.(USA) 

Address: Room 6606,No.146 Huang Bian North Road,Bai Yun District,Guangzhou,China
Zip Code:510440  
Tel: + 86-20-36053002  
Fax: + 86-20-36053010   
E-mail: info@jhaircraft.com   

Shipping Address:1717 Oakland Rd.,San Jose, CA 95131 USA
Billing Address:P.O Box 361867,Milpitas Ca 95036 USA
Tel: +1-510-407-6639
fax: +1-510-279-5956
Email: rfq@pilotaircraft.com